• Doğal Taşlar

    Moldavit ( Moldavite )

    Moldavit Kimyasal Formülü : SiO2. AlO3 (Fe,Mg,Ca,Na,K,Ti,H2,O), Ca,Fe,K,Na Metal silisyum bileşiğidir.Yeşil kırılmış camsı parçalardan oluşan bir tür Amorf Gök Taşıdır. Silisyumdioksit ve Alüminyu trioksit bileşiminden oluşmuştur ve şekilsiz kristal yapıları vardır. Girdaplı ve…